Integritetspolicy

Insamling och användning av information

Vi handhar och sparar endast information som är nödvändig för vår affärsverksamhet. Företagsuppgifter kan inkludera personligt identifierbar information så som namn på kontaktpersoner, deras e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna användas för kommunikation med respektive, och som referens på avtal, offerter, fakturor och liknande.

Säkerhet och informationsskydd

Vi är de enda som äger sparad informationen. Den personligt identifierbara informationen kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att leverera en beställning.
Informationsskyddet består av standardiserade, godkända kommunikations- och lagringsmetoder.
Vi använder oss av Google Analytics för besökarstatistik på hemsidan, med inställningar som överensstämmer med personuppgiftslagen. Google Analytics cookiehantering förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar dessa cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Användningen av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.