it och marknadsföring

Når budskapet fram?

Vi vill inspirera till god kommunikation som fyller sitt syfte. Oavsett om vi står för punktinsats eller hel process så ser vi alltid till helheten.

Webbsida, nyhetsbrev och pressmeddelanden
  • produktion, anpassning och bearbetning av texter
  • planering, struktur och layout
  • produktion av webbsida i WordPress
  • redaktörsuppdrag
  • uppdateringar
  • nyhetsinventering